Formació subvencionada per a treballadors

Cursos per a treballadors any 2018

Totalment subvencionats

  • Resolució de conflictes
  • Habilitats de comunicació
  • Anàlisis de balanços
  • Impost sobre la renda
  • Impost de societats