POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tractament de les dades del personal

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ACSER SCCL

Finalitat:

Gestionar la relació laboral

Legitimació:

Execució d’un contracte

Compliment d’una obligació legal.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae).

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Procedència:

El propi interessat

Informació addicional:

www.acser.es

Informació completa sobre Protecció de Dades

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Acser SCCL.

F25236720.

C / SANT LLUÍS 50 – 25600 – BALAGUER – LLEIDA.

973.445.912.

academia@acser.es.

  1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Acser SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d’un contracte: Gestió de personal i formació

• Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de Compliment de les obligacions legals

• Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar el pagament de les nòmines

• Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de Realitzar la gestió dels cursos bonificats

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Acser SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Acser SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Acser SCCL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.

• Informació comercial.

• Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: salut

Tractament de les dades d’alumnes

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ACSER SCCL

Finalitat:

Gestionar la prestació del servei

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Interès legítim del responsable.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Als organismes públics responsables de les subvencions o de gestionar l’acreditació de la formació

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Procedència:

El propi interessat

Informació addicional:

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a www.acser.es

 

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Acser SCCL.

F25236720.

C / SANT LLUÍS 50 – 25600 – BALAGUER – LLEIDA.

973.445.912.
academia@acser.es

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Acser SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestionar la prestació del servei de formació

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

indefinidament

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

• Interès legítim del responsable: Registre i gestió de visites a les instal·lacions

• Execució d’un contracte: La inscripció al centre per a activitats formatives

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Als organismes públics responsables de les subvencions o de gestionar l’acreditació de la formació., Amb la finalitat d’Acreditació pública de la formació impartida

6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Acser SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Acser SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Acser SCCL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.

• Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ACSER SCCL

Finalitat:

Realitzar els processos de selecció de personal

Legitimació:

Consentiment de l’interessat

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Procedència:

El propi interessat

Informació addicional:

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a www.acser.es


Informació completa sobre Protecció de Dades

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Acser SCCL.

F25236720.

C / SANT LLUÍS 50 – 25600 – BALAGUER – LLEIDA.

973.445.912.
academia@acser.es.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Acser SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de persona

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Acser SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Acser SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Acser SCCL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.

• Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ACSER SCCL

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials

Legitimació:

Execució d’un contracte

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària; Entitats financeres

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Procedència:

El propi interessat

Informació addicional:

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a www.acser.es

Informació completa sobre Protecció de Dades

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Acser SCCL.

F25236720.

C / SANT LLUÍS 50 – 25600 – BALAGUER – LLEIDA.

973.445.912.

academia@acser.es.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Acser SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats

Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Agència Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals

Entitats financeres, amb la finalitat de Girar els rebuts corresponents

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Acser SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Acser SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Acser SCCL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.

• Adreces postals i electròniques.

• Informació comercial.

Tractament de les dades de proveïdors

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ACSER SCCL

Finalitat:

Gestionar la prestació dels serveis contractats

Legitimació:

Execució d’un contracte

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària; Entitats financeres

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Procedència:

El propi interessat

Informació addicional:

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a www.acser.es

Informació completa sobre Protecció de Dades

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Acser SCCL.

F25236720.

C / SANT LLUÍS 50 – 25600 – BALAGUER – LLEIDA.

973.445.912.

academia@acser.es.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Acser SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Agència Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals

• Entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar els pagaments corresponents

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Acser SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Acser SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Acser SCCL procedeixen de: El propi interessat.

Clàusula informativa per a l’e-mail

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ACSER SCCL

Finalitat:

prestar-li els serveis que ens ha demanat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials

Legitimació:

Execució d’un contracte, interès legítim del responsable o consentiment de l’interessat

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Procedència:

El propi interessat

Informació addicional:

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a www.acser.es

Informació completa sobre Protecció de Dades

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Acser SCCL.

F25236720.

C / SANT LLUÍS 50 – 25600 – BALAGUER – LLEIDA.

973.445.912.

academia@acser.es.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Acser SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a la correcta prestació del servei així com realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, també per enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

es conservaran indefinidament llevat que l’interessat sol·liciti la cancel·lació

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat.

Execució d’un contracte: contracte d’inscripció al centre

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Acser SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Acser SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Acser SCCL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Adreces postals i electròniques.