Formació subvencionada bonificada

Les entitats i empreses disposen d’un import anual per formació dels seus treballadors.
L’empresa pot deduir el cost de la formació de les seves quotes a la Seguretat Social.