Més de 50 anys

Vols millorar les teves oportunitats de feina?

No tens prous estudis?

Vols millorar la teva formació?

Vols pujar els teus nivells?

Noves oportunitats per a joves menos de 23 anys !!!

ÚLTIMES NOVETATS

Cursos per aturats

ACTIVITATS GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • 800 hores
 • nivell 2
 • inici : novembre 2019

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

 • 390 hores
 • nivell 1
 • inici : gener 2020

ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS

 • 370 hores
 • nivell 2
 • inici : maig 2020- pel mati

NOVES OPORTUNITATS PER A JOVES

Altres cursos

ANGLÈS AMB SHARON

 • Completa el teu nivell d’anglès amb la Sharon
 • Infants
 • Primaria
 • Secundaria
 • Batxillerat
 • Adults
 • Preparació examens oficials
 • Professors natius

Formació Professional

Cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa

Cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria

Formació ocupacional per aturats

Formació continua per a treballadors

Formació i insersió sense ESO

Idiomes

Informàtica

Informeca

Comptabilitat

Repassos

Certificacions

ENTITAT COL·LABORADORA

Centre privat autoritzat pel Departament
d’Ensenyament número 25006793.

Centre col·laborador del Departament
de Treball amb número 276.

Centre adscrit al SOC
(Servei d’ocupació de Catalunya).

Centre col·laborador per aconseguir l’acTIC
(Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)

Empresa certificada amb la ISO 9001